Zoek
Sluit dit zoekvak.

Weer geen Ajax-supporters in de Kuip?

Reactie AFCA SC op weren Ajax-supporters in de Kuip

Gisteren kwam het bericht naar buiten dat er ook bij de halve finalewedstrijd om de KNVB Beker geen supporters van Ajax aanwezig mogen zijn. De driehoek, politie, justitie en gemeente Rotterdam, zou tot deze conclusie gekomen zijn.

Hoegenaamd is er volgens burgemeester Aboutaleb geen plan voorhanden van beide clubs en van beide supportersverenigingen om de wedstrijd onder normale omstandigheden te kunnen laten spelen. Hier klopt dus helemaal niets van en wellicht heeft het plan Aboutaleb niet bereikt want uit onderstaand feitenrelaas blijkt wel degelijk dat er een plan is opgesteld, met als doel in het seizoen 2018-2019 weer uitsupporters toe te staan bij beide duels.

De zogenoemde opgelegde vijfjaarsregeling is alweer van een tijd geleden. Gezien  de verschillende standpunten werd in maart 2013 vergaderd. Door beide clubs en aanwezige supportersverenigingen werd een gezamenlijke doelstelling opgesteld:

‘Wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord moeten bezocht kunnen worden door (minimaal) 1.200 supporters van de bezoekende partij, maar dienen zich af te spelen in  een ‘normale’ atmosfeer. Gezonde rivaliteit is prima, maar de wedstrijden dienen te worden ontdaan van het extreme zoals dat enkele jaren geleden het geval was.‘

Door de ongeregeldheden tijdens de bekerfinale in 2014 tussen Ajax en PEC Zwolle werd de zogenoemde regeling door Ajax verlengd met nog eens drie jaar.

Nadat deze regeling was afgelopen, zijn er door meerdere partijen waaronder Ajax, Supportersvereniging Ajax en de AFCA Supportersclub pogingen ondernomen de gesprekken te openen. De boot werd om nog onverklaarbare redenen afgehouden, maar de gesprekken resulteerden in een opening eind 2017.

Op 5 maart 2018 werd er een bijeenkomst gepland tussen de werkorganisaties. Dit houdt in dat van beide clubs de afdeling veiligheid, medewerker wedstrijdorganisatie, SLO’s (supporterscoördinatoren) en supportersverenigingen van beide clubs aanschuiven.

Ter voorbereiding op deze avond hadden beide clubs risico-analyses gemaakt en door direct betrokkenen waren alle wensen waren op papier gezet. Dit alles werd besproken en samengevoegd tot één gezamenlijk plan van de aanwezige partijen. Beide partijen dus, Ajax en Feyenoord.

Er werd na afloop van deze bijeenkomst iemand benaderd die het gehele traject zou gaan leiden. Er werden ook afspraken gemaakt tussen beide clubs en aanspreekpunten van beide BVO’s werden aangesteld.

Naar aanleiding van dit gesprek accepteerde de zogenoemde ‘mediator’ zijn rol.

In juni 2018 werden betrokken partijen uitgenodigd. Dit gebeurde nadat er met directies van beide clubs was gesproken. Er was echter een misverstand over de inhoud van deze mail. De mail lijkt weer te gegeven dat beide clubs de genoemde standpunten onderschrijven. Ajax gaf aan dat conform de licentiereglementen supporters van Feyenoord direct welkom zijn. Dit standpunt was gebaseerd op de positieve gesprekken tussen de werkorganisaties van beide clubs, supportersverenigingen alsmede positieve uitlatingen van zowel gemeente Rotterdam als Amsterdam.

De directie van Feyenoord wenste echter een kosten-batenafweging.

Ajax gaf tevens aan dat het uitgangspunt moet zijn de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord voor meerdere jaren te organiseren. Ajax zou in een eerdere ontmoeting tussen directieleden van beide clubs en de mediator dit ook hebben medegedeeld.

De mediator legde eind juni 2018 zijn rol neer na nader overleg met directies van beide clubs, omdat er geen eenduidige opdracht vanuit beide directies zou zijn.
Vervolgens bleef het angstvallig stil, terwijl de werkorganisaties van beide clubs met een samengesteld plan verder willen.

Helaas lukte het niet voor de Klassieker op 28 oktober 2018 opnieuw aan tafel te komen. Via onze website  plaatsen wij op 25 oktober 2018 daarom dit artikel. De zogenoemde kosten-batenanalyse die door Feyenoord moet worden gemaakt, wordt weer aangehaald.
Naar aanleiding van dit bericht reageerde Feyenoord op hun eigen website. Het is de bedoeling om gesprekken over de Klassieker met uitsupporters begin 2019 weer op te pakken. En passant deelde Feyenoord mee dat de gesprekken ‘on-hold’ zijn gezet wegens ongeregeldheden tijdens de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax. Voor het volledige artikel klik hier.

Wij vroegen ons direct af waarom de club Feyenoord alle betrokken partijen hier niet van op de hoogte heeft gesteld. Daarnaast heeft het vuurwerkincident tijdens Psv-Ajax helemaal geen betrekking op de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. En heeft het ook geen rol gespeeld tijdens de onderhandelingen.

In de tussentijd maakte de directie van Ajax zich hard bij directie Feyenoord om weer supporters toe te laten bij de Klassieker. [link naar artikel.] Dit gebeurde ook middels het opeisen van de kaarten. Helaas lukte dat niet, maar Feyenoord spreekt zich intern uit om op korte termijn bij elkaar te komen en het eerdere plan af te stoffen, met als doel uitsupporters bij de wedstrijden in het seizoen 2019-2020.

Twee dagen na de klassieker (29 januari 2019) ontvingen wij een uitnodiging voor een bijeenkomst. Gezien de komende bekerwedstrijd gaven de Supportersvereniging Ajax en AFCA Supportersclub aan bij Ajax dat ook de halve finale om de beker op de agenda moest staan. Dit bleek niet zo te zijn. Feyenoord wilde de halve finale voor de beker onder dezelfde voorwaarden als de wedstrijd in de eredivisie organiseren.

31 Januari 2019, vandaag dus spraken de directie Ajax, AFCA Supportersclub en Supportersvereniging Ajax met elkaar. De uitgangspunten van alle partijen werden op tafel gelegd.

Beide supportersverenigingen spreken af een weergave van de afgelopen tijd te publiceren. We zitten namelijk nooit  stil, er is wel degelijk een plan en dat mag iedereen weten ook.

Hoe nu verder?
Beide supportersverenigingen beraden zich nu over de volgende te nemen  stappen.

Volgens de kosten-batenanalyse van Feyenoord leveren uitsupporters onvoldoende op. En dat terwijl het ontvangen van uitsupporters simpelweg tot de licentie-eisen van de KNVB behoort. Feyenoord heeft dat overigens in de meeste vaderlandse en Europese wedstrijden ook altijd gedaan, maar waarom dan geen Ajax-supporters? Het lijkt, nee het is, in dit geval gewoon willekeur vanuit de Rotterdamse directiekamer. Het mag toch niet zo zijn dat een club (Feyenoord in dit geval) vanwege onduidelijke en commerciële argumenten zelf bepaalt of er wel of geen uitsupporters aanwezig mogen zijn. De patstelling van Feyenoord noopt ons tot verdere maatregelen.

Wordt vervolgd…

Sluit je aan

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!