Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wederom geen plek voor supporters in bestuursraad

Wederom geen plek voor supporters in bestuursraad Ajax

Inmiddels is bekend wie de nieuwe bestuursraad van de vereniging AFC Ajax moeten gaan vormen. Het College van Ereleden, een afvaardiging van ereleden die de nieuwe bestuursraad moet samenstellen, heeft de namen bekend gemaakt aan de rest van de vereniging. Onze conclusie: Ajax-supporters zijn wederom gepasseerd.

De voorgedragen personen

Na het vertrek van de vorige bestuursraad, in mei van dit jaar, is het College van Ereleden aan de slag gegaan met het voordrachtproces voor een nieuwe bestuursraad. Negen personen zijn voorgedragen voor een positie in dit hoogste verenigingsorgaan. De belangrijkste functie in de bestuursraad is die van de voorzitter, en voor deze positie is Ernst Boekhorst voorgedragen. Hij is hoofd sponsoring bij ABN Amro en teammanager van de Nederlandse hockeymannen. Verder zijn de volgende personen voorgedragen:

  • Oud-spelers Edo Ophof en Pim van Dord;
  • Oud-jeugdspelers Sirik Goeman en John Busink;
  • Marjon Eijlers, oud-teammanager Ajaxvrouwen;
  • Giovanni Fränkel, oud-speler van de Ajax-amateurs;
  • Christian Visser, advocaat;
  • René Zegerius, 16 jaar lid van de vereniging.

Zij zullen op 20 september, bij een buitengewone algemene ledenvergadering, worden benoemd indien een meerderheid van de leden hiermee instemt.

Edo Ophof en Christian Visser zullen in eerste instantie optreden als adviseur van de bestuursraad. Momenteel is het namelijk nog niet mogelijk om een bestuursraad van negen personen te vormen. Er zal eerst een statutenwijziging plaats moeten vinden voordat Ophof en Visser als lid van de bestuursraad kunnen toetreden. Dit volgt in een later stadium.

De macht van bepaalde ereleden

Wij hebben onze invloed uitgeoefend om te komen tot een eerlijk voordrachtproces. Dit om te voorkomen dat de ereleden weer kandidaten uit hun eigen koker halen. Een bepaald deel van hen heeft behoorlijke invloed binnen de vereniging. Deze invloed wordt vaak achter de schermen uitgevoerd. Denk daarbij aan de samenstelling én de beslissingen van de bestuursraad. Het heeft er alle schijn van dat voormalig bestuursleden op de achtergrond gestuurd werden door dit kleine clubje ereleden, met als gevolg dat er gedurende de jaren steeds meer afbreuk is gedaan aan de visie-Cruijff/Keizer. Met alle gevolgen van dien.

De AFCA Supportersclub heeft de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en zich maximaal ingezet voor een kwalitatieve bestuursraad. Zo hebben wij een gesprek gehad met het College van Ereleden, dat de bestuursraad samenstelt. Ook heeft onze voorzitter, die lid is van de vereniging, zich aangesloten bij een collectief van leden dat zich zorgen maakte over het voordrachtproces. Dit collectief heeft de toevoeging van drie Ajaxleden aan het College van Ereleden kunnen bewerkstelligen. Lees voor een uitgebreider verslag van onze inzet het eerdere artikel over de situatie bij de bestuursraad.

Het is belangrijk dat bestuursraadleden een eigen koers volgen, zonder achter de schermen beïnvloed te worden door een deel van de ereleden. Daarom een oproep aan de voorgedragen bestuursraadleden, en voorgedragen voorzitter Ernst Boekhorst in het bijzonder: vaar je eigen koers en laat je vooral niet beïnvloeden door de sterke mening van bepaalde ereleden.

Ajax-supporters wederom gepasseerd

De AFCA Supportersclub ziet dat er veel mensen met een Ajax-achtergrond zijn voorgedragen voor de nieuwe bestuursraad. Ook hebben Edo Ophof en Pim van Dord ruime ervaring bij het eerste elftal. Wij zijn blij dat er voldoende mensen met Ajax-kennis in de bestuursraad plaats gaan nemen. Wel zijn wij zwaar teleurgesteld over het feit dat er wederom geen plaats is voor een supportersvertegenwoordiger in de bestuursraad. Hiermee doet men afbreuk aan de afspraken die in 2011 zijn gemaakt ten tijde van de Fluwelen Revolutie door Johan Cruijff. Supporters zijn een van de belangrijkste belanghebbenden binnen onze club. Daarom dient er altijd plaats te zijn voor een supporter in het leidinggevende orgaan van de vereniging. Het moet eens afgelopen zijn met de angst en vooroordelen die aanwezig zijn wanneer het over supporters in de bestuursraad gaat.

Benoeming van twee extra bestuursraadleden

De voordrachtcommissie is samen met de kandidaat-bestuursraadleden voornemens om de bestuursraad uit te breiden van zeven naar negen personen. Hiervoor is eerst een aanpassing van de statuten nodig. Op de Algemene Ledenvergadering in december zal deze statutenwijziging worden voorgelegd aan de leden.

De AFCA Supportersclub vindt het een bijzondere gang van zaken dat het College van Ereleden samen met de kandidaat-bestuursraadleden nu al invulling geeft aan deze twee overgebleven bestuurszetels. In onze optiek is het aan de nieuwe bestuursraad, zonder de inspraak van het College van Ereleden, om het voordrachtproces voor deze beschikbare plekken te doorlopen. Het is vreemd dat in een fase waarin de nieuwe bestuursraad nog niet officieel is gekozen door de leden en het voorstel van statutenwijziging nog niet op een ALV is geagendeerd, de namen van de kandidaten al bekend zijn.

Desalniettemin wensen wij de nieuwe bestuursraad veel succes met hun werk voor de vereniging AFC Ajax.

 

Sluit je aan

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!

SLUIT JE AAN

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!