Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoe ‘onafhankelijk’ is het onderzoek-Mislintat en wat betekent ‘tijdelijk’ voor de RvC?

Hoe ‘onafhankelijk’ is het onderzoek-Mislintat en wat betekent ‘tijdelijk’ voor de RvC?

In ons eerdere artikel ‘Niemand komt aan ons aller Ajax’ hebben we aangegeven dat we met spanning wachten op de uitkomst van het onderzoeksrapport van KPMG naar mogelijke belangenverstrengeling bij transfers door Sven Mislintat. Het eindrapport moet ook vertellen of de processen rondom de aanstelling van Mislintat en aankopen van nieuwe spelers wel juist zijn opgevolgd. Het onderzoek dat eind september is gestart is tot op heden nog niet afgerond. Dit terwijl in eerste instantie is aangegeven ‘dat het weken kan duren’.

Openheid over resultaten ‘onafhankelijk’ onderzoek zaak-Mislintat

Ajax heeft onlangs bij de presentatie van de halfjaarcijfers aangegeven dat het onderzoek zich in de afrondende fase bevindt. Dat het onderzoek geen weken, maar maanden duurt, kunnen we voor onszelf positief uitleggen: KPMG neemt alle tijd om tot een kwalitatief goede rapportage te komen. Dit schept verwachtingen en men legt hierdoor de lat voor zichzelf hoog.

De club geeft aan de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek openbaar te maken. De AFCA Supportersclub heeft deze week in een brief aan de Raad van Commissarissen (RvC) laten weten het niet eens te zijn met deze handelingswijze. Wil men de onafhankelijkheid van het onderzoek waarborgen, dan zal er volledige openheid van zaken moeten komen. Openbaarheid van alleen de ‘belangrijkste’ bevindingen en conclusies is onvoldoende.

Daarom hebben we de RvC gevraagd om volledige openheid van het onderzoeksrapport te geven, inclusief alle bevindingen en conclusies. Zo kan zelf bepaald worden welke bevindingen en conclusies belangrijk zijn. Juist om geen afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van het onderzoeksrapport, is het belangrijk dat KPMG het volledige rapport openbaar maakt en toelicht.

Wat is ‘tijdelijk’ voor Van Praag en Van Wijk?

De AFCA Supportersclub is van mening dat ons aller Ajax een verandering moet ondergaan om weer succesvol te zijn in de toekomst. Naast een kwaliteitsinjectie voor het eerste elftal om volgend seizoen weer mee te kunnen doen voor het kampioenschap, zal er ook op bestuurlijk niveau meer rust en stabiliteit moeten komen. Met een nieuwe bestuursraad die inmiddels meer dan vijf maanden actief is en de start van Alex Kroes op 15 maart als algemeen directeur van de Ajax NV, lijkt de rust bij de bestuursraad en de directie van de Ajax NV te zijn teruggekeerd. Alleen zijn bij de RvC nog wat open eindjes.

Michael van Praag en Leo van Wijk zijn op de aandeelhoudersvergadering van 17 november 2023 officieel toegetreden tot de RvC. Bij het bekend maken van hun toetreding eind september 2023 is duidelijk gesteld dat dit van tijdelijke aard zou zijn. Beide heren hebben een heldere opdracht meegekregen: bestuurlijke rust creëren, goede opvolgers zoeken en snel terugtreden. We vinden het belangrijk dat de opdracht waarvoor men is aangesteld zo spoedig mogelijk wordt afgerond. Juist om bestuurlijke rust op alle fronten te waarborgen. Naast de vragen over het onderzoek naar Mislintat hebben we de RvC in de brief dan ook gevraagd naar de status van het zoeken naar goede opvolging voor de commissarissen Van Praag en Van Wijk.

Overige vragen aan de RvC

In onze brief aan de RvC hebben we naast bovenstaande vragen nog een aantal vragen gesteld. Hierbij een korte opsomming van deze vragen:

· Louis van Gaal is op 3 oktober 2023 aangesteld als adviseur van de RvC. Wij hebben de RvC gevraagd wat precies de rol is van Louis van Gaal als adviseur en of er ook actief gebruik wordt gemaakt van zijn advies.

· Door de recente ervaringen met Sven Mislintat is een Protocol Beoordeling Belangenverstrengeling ingevoerd om mogelijke belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen. Om toe te zien op naleving van dit protocol, is er binnen de RvC een Integriteitscommissie gevormd. Wij begrijpen niet waarom de RvC ervoor heeft gekozen om binnen zijn eigen geledingen een Integriteitscommissie te vormen die op enig moment moet gaan adviseren over een mogelijk tegenstrijdig belang. In onze ogen lijkt dit op de slager die zijn eigen vlees keurt. Wij hebben de RvC dan ook gevraagd waarom men er niet voor heeft gekozen om een Integriteitcommissie te vormen buiten de RvC. Daarnaast zijn we benieuwd welke commissarissen zitting nemen in deze Integriteitscommissie.

De onderste steen moet boven

De AFCA Supportersclub is nog steeds van mening dat iedere Ajax-supporter recht heeft op alle feiten over het handelen van Mislintat en andere medeverantwoordelijken. Supporters zijn namelijk één van de belangrijkste pilaren van onze club. Ook in dit erbarmelijk slechte seizoen staan zij elke wedstrijd als 12e man achter het elftal.

Dit verloren seizoen moeten we gebruiken om te bouwen aan de toekomst. Met leunen op het verleden worden we immers geen kampioen. Het bouwen aan de toekomst geldt ook voor de bestuurlijke organen binnen Ajax. Steeds weer terugvallen op oud-bestuurders is hier het tegenovergestelde van. Eer de mensen die zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt en maak de weg vrij voor nieuwe bestuurders.

Laten we duidelijk zijn: niemand mag ongestraft aan onze club komen. De onderste steen moet boven!

Sluit je aan

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!

SLUIT JE AAN

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!