Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bestuursraad AFC Ajax begaat grote misstap

Met zeer grote verbijstering en verontwaardiging hebben wij deze week, via de agenda van de ALV van de Vereniging AFC Ajax, kennis genomen van de voorgenomen benoeming van Ruud Haarms tot lid van de Bestuursraad. Het orgaan binnen Ajax dat de leiding heeft over de Vereniging AFC Ajax, welke 73% van de aandelen AFC Ajax bezit.
Al sinds 2011 hebben wij ons ongenoegen geuit over de aanwezigheid van Ruud Haarms binnen de geledingen van de organisatiestructuur van Ajax. Bijvoorbeeld tijdens zijn herbenoeming in de toenmalige Ledenraad. Nadien hebben wij middels diverse publicaties regelmatig onze onvrede laten blijken over het handelen van deze man.

Wie is Ruud Haarms?
Ruud Haarms is de stiefzoon van Bob. Iedereen kent natuurlijk Bob (“Bobby”) Haarms. Hij is onlosmakelijk verbonden met Ajax en vooral met Ajax-supporters. Zijn standbeeld bij de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA, bijeengebracht door de supporters, herinnert nog altijd aan de immense populariteit van deze Oer-Ajacied.
De achternaam Haarms heeft Ruud zich toegeëigend want zo kon hij meeprofiteren van de naamsbekendheid van de legendarisch Ajax-icoon. Ruud is lid van Ajax, was teammanager bij de Ajax-junioren en zat sinds 2006 in de Ledenraad, welke in december 2011 werd ontbonden.

Wat is er mis met Ruud Haarms?
Ten tijde van de laatste levensjaren van Bob heeft stiefzoon Ruud menig betrokkene diep gekwetst. Tijdens de feestdagen werd er niet naar Bob omgekeken. Deze dagen bracht hij door bij supporters thuis. Terwijl Bob in het ziekenhuis lag, hebben supporters zijn huis woon klaar gemaakt en een elektrisch karretje voor hem aangeschaft. Vervolgens heeft Ruud, buiten medeweten van Bob, zijn huis weer leeggehaald en in een later stadium zelfs zeer waardevolle spullen, bestemd voor het supportershome, achterover gedrukt.
Bob Haarms, “De Goede Beul”, werd tijdens zijn ziekbed verzorgd door vrienden en bekenden. Niet door zijn stiefzoon Ruud. In een later stadium heeft hij toegezegd Bob toch te gaan verzorgen, maar hier kwam hij in een brief(!) weer op terug. In deze brief gaf hij tevens aan dat Bob een waardeloze vent en vader is geweest, hij niets meer met hem te maken wilde hebben en het contact zou verbreken. Hij gaf Bob vervolgens zakgeld. Dat was alles: Zakgeld!
Na het overlijden van Bob kwam Ruud wel weer in beeld en wilde opeens alles regelen. Hij liep zelfs voor de kist uit. De begrafenis werd betaald door Ajax. De supporters betaalden de grafsteen middels een collecte. En wat deed Ruud? Niets! Ja, hij zorgde ervoor dat het logo van Ajax niet op de grafsteen prijkte. Iets wat juist een wens was van Bob en de supporters en ook door hen zo ontworpen was. Over clubliefde gesproken! Het graf wordt bovendien (nog steeds) door supporters onderhouden. Ruud Haarms ziet hier absoluut niet naar om.

Wat hebben wij al gedaan?
Toen de agenda van de Algemene Leden Vergadering van 17 december a.s. ons bereikte, hebben wij direct een brief laten uitgaan naar de Bestuursraad en tevens de directie van Ajax hiervan op de hoogte gebracht.Hierin hebben wij aangegeven dat de voordracht van Ruud Haarms voor ons onbespreekbaar is en wij er ook alles aan zullen doen deze benoeming te verhinderen.
Naast de reeds genoemde stuitende feiten twijfelen wij namelijk ook ernstig aan de bestuurlijke capaciteiten van deze persoon. Wij zien geen enkele toevoeging van hem aan de huidige Bestuursraad. Wij vragen ons ook oprecht af voor welke koers de Bestuursraad kiest wat betreft de Vereniging AFC Ajax. In onze optiek moet de Vereniging aan de slag met vernieuwing en verfrissing, zodat de Vereniging AFC Ajax levensvatbaar blijft, voor nu en in de toekomst.
Voor ons is de Vereniging AFC Ajax een zeer belangrijk orgaan binnen de club. Wij hebben ons een paar maanden geleden hierover duidelijk uitgelaten. Een en ander naar aanleiding van de voordracht van drie door ons aangedragen aspirant-leden (zie https://afcasc.nl/oproep-aan-leden-ajax/).
De voorzitter van de Bestuursraad, Hennie Henrichs, heeft gemeend deze voordracht te moeten afwijzen zonder opgaaf van steekhoudende argumenten. Volstrekte willekeur dus. Dezelfde Hennie Henrichs wordt overigens op de komende ALV voorgedragen om herkozen te worden voor een termijn van nog twee jaar. Ook dit is voor ons een signaal dat de Vereniging (lees: de Bestuursraad) er niets aan doet om een visie te willen uitdragen die gericht is op de toekomst.

Hoe nu verder?
Wij hadden gehoopt dat de Bestuursraad zelf wel ingezien zou hebben dat deze gang van zaken niet te verkopen is en een schande zou zijn voor Ajax in het algemeen en de Bestuursraad en de leden van de Vereniging AFC Ajax in het bijzonder. Het terugdraaien van de voordracht van Ruud Haarms is voor ons cruciaal.
Helaas is er geen enkele reactie vanuit de Bestuursraad ter ore gekomen en zien wij ons genoodzaakt met deze pijnlijke affaire alsnog naar buiten te treden. Verder beraden wij ons, samen met de diverse groeperingen, op vervolgstappen in aanloop naar de Algemene Leden Vergadering van maandag 17 december. Daarbij valt onder andere te denken aan acties in het stadion.

Namens de AFCA Supportersclub en alle groeperingen die wij vertegenwoordigen.

 

Sluit je aan

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!