Search
Close this search box.

Oproep aan leden Ajax!

Ieder jaar worden er nieuwe leden voorgedragen voor benoeming tot de Vereniging AFC Ajax. De Vereniging AFC AJAX is het kloppend hart van de club en bezit 73% van de aandelen AFC Ajax. Daarmee is de Vereniging dus een ontzettend belangrijk orgaan. Het vitaal houden van de Vereniging door ieder jaar nieuwe aanwas aan te dragen is daarom essentieel. Wij, als één van de twee door Ajax erkende supportersverenigingen, dragen daarom ieder jaar nieuwe leden aan. Dit zijn voordrachten van mensen die hun sporen hebben verdiend binnen de supporterswereld en die het Ajax-belang dienen. Hoe meer mensen die lid zijn met een Ajax hart, des te beter uiteraard. Er zijn heel veel vrijwilligers binnen de supporterswereld die, soms letterlijk, dag en nacht klaarstaan om de club te helpen op vrijwillige basis. Niet alleen vanuit de supportersclub, maar ook vanuit het sfeerteam, het fanzine, de vlaggetjesstekers, het supportershome en vele andere initiatieven. Bijvoorbeeld de werkgroep ‘Deze man verdient een standbeeld ‘ welke onlangs weer nieuw leven is ingeblazen. Dit soort initiatieven kosten vele (vrije) uren.

Net als voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar als AFCA Supportersclub mensen aangedragen voor het lidmaatschap van de Vereniging AFC Ajax. In dit geval gaat het om drie leden:

Eén oud bestuurslid die maar liefst 16(!) jaar bestuurslid van de AFCA Supportersclub is geweest.   Eén iemand vanuit het Supportershome, die zich een slag in de rondte werkt en heeft gewerkt om het Supportershome draaiende te houden en zeer betrokken is bij de totstandkoming van het nieuwe Supportershome. En tot slot iemand die als vrijwilliger één van de oprichters is van het fanzine De Meersche Helden en daarbij nog steeds betrokken is, daarnaast busreizen naar Europese uitwedstrijden regelt, en het vlaggetjes steken voor Europese thuiswedstrijden coördineert.

De Bestuursraad (die de leiding heeft over de Vereniging AFC Ajax) heeft gemeend, onder voorzitterschap van Hennie Henrichs, alle door ons voorgestelde leden af te wijzen. In de ultrakorte toelichting geeft men als reden dat de voordrachten niet voldoen aan de gestelde criteria. Wij vinden dit onbegrijpelijk en voelen ons geschoffeerd. Een paar jaar geleden zijn de criteria in het Supportershome aan ons uitgelegd en één van de gestelde criteria is, dat je minimaal 5 jaar als vrijwilliger moet ingeschreven zijn bij de KVK bij een door Ajax erkend orgaan. Alle drie personen voldoen (ruimschoots) aan dit criterium en vervolgens ook aan andere criteria.

De criteria:

  • Daadwerkelijke betrokkenheid , inzet of inbreng bij Ajax, een aan Ajax gelieerde organisatie of ondersteuning van Ajax in persoon of als club.
  • Functie waarin de kandidaat binnen of buiten de club zich voor Ajax heeft ingezet
  • Intensiteit en persoonlijke belasting van de functie
  • Tijdsduur in jaren van de functie / activiteit voor Ajax
  • Positief effect voor Ajax
  • Verwachting van toekomstige inbreng
  • Onomstotelijke ‘Ajax positieve identiteit’

 

Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van volstrekte willekeur van de Bestuursraad, ook mede vanwege de vaag gestelde criteria, in ieder geval allesbehalve SMART. Immers, ook dit jaar zijn er andere voorgedragen leden, vanuit geledingen anders dan die van supporters, wel toegelaten.  Wij gunnen een ieder zijn of haar lidmaatschap, maar vinden deze gang van zaken echt schandalig.

De Bestuursraad is andermaal een orgaan gebleken dat nog leeft in de prehistorie, die regeert vanuit het mom ‘we rule this city ‘. De vereniging AFC Ajax verdient in onze ogen een deskundige, bestuurlijk professionele leiding die tevens gericht is op de toekomst. De Vereniging vergrijst enorm snel, hetgeen blijkt uit het ledenbestand, dus daar zit volgens ons een hele uitdaging. Daar hoort een duidelijke visie en een duidelijk ledenbeleid bij. En zeker niet een beleid zoals het op dit moment gehanteerd wordt waarbij, volgens ons, sprake is van willekeur. Een krachtige en energieke Vereniging AFC Ajax is essentieel voor onze club.

Wij roepen de Ajax-leden dan ook op bij de volgende ledenvergadering van Ajax hier kritische vragen over te stellen en zo gezamenlijk tot een open en transparant proces qua ledenbeleid te komen.

Sluit je aan

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!