Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) 11 april 2023

Op 11 april jongstleden vond in het Supportershome onze Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) plaats. Tijdens deze BALV zijn onder andere twee nieuwe bestuursleden benoemd, wisselingen in bestuursfuncties doorgevoerd en nieuwe ereleden benoemd.

Nieuwe voorzitter en secretaris
Voorzitter Jacob opende de vergadering en kondigde zijn afscheid als voorzitter aan. Vervolgens droeg hij namens het bestuur twee nieuwe bestuursleden voor: Erwin voor de functie van voorzitter en Koster voor de functie van secretaris en vicevoorzitter. Beiden zijn al eerder bestuurslid geweest.

Eerst stelde Koster zich voor aan de aanwezige leden. Hij wil zich onder andere gaan inzetten voor het verbinden van jonge en oudere Ajax-supporters.

Daarna was het de beurt aan Erwin. Belangrijke speerpunten voor hem zijn o.a. prominenter aanwezig zijn als vereniging en de AFCA Supportersclub gereed te maken voor de toekomst met een visie die past bij deze tijd. Aansluiting vinden bij de jongere generaties vindt hij hierbij zeer belangrijk.

Na de toelichting zijn Erwin en Koster door de BALV benoemd, waardoor de AFCA Supportersclub officieel een nieuwe voorzitter en secretaris mag verwelkomen.

Erwin bedankte Jacob voor zijn inzet als voorzitter. Aangezien Erwin al eerder voorzitter is geweest bij de Supportersclub weet hij hoeveel tijd en inspanning deze functie van je vraagt. Hij sprak zijn waardering uit voor het werk van Jacob en overhandigde hem een fraai aandenken.

Wisselingen bestuursfuncties
Na de aanstelling van de twee nieuwe bestuursleden zijn bestuursfunctiewisselingen toegelicht. Zo heeft Jacob afscheid genomen als voorzitter, maar blijft hij aan als bestuurslid supporterszaken. Robbie neemt de functie van penningmeester over van Gerard. Laatstgenoemde wordt algemeen bestuurslid. Ric was bestuurslid juridische zaken, maar zal in het vervolg de functie van bestuurslid communicatie bekleden. ‘Juridische zaken’ blijft op de achtergrond een even belangrijk onderdeel van de Supportersclub, maar dit komt vanaf nu dus niet terug in een specifieke bestuursfunctie.

Door deze functiewisselingen ziet het volledige bestuur van de AFCA Supportersclub er per 11 april 2023 als volgt uit:

  • Erwin – voorzitter
  • Koster – secretaris/vicevoorzitter
  • Robbie – penningmeester
  • Jacob – bestuurslid supporterszaken
  • Ric – bestuurslid communicatie
  • Gerard – algemeen bestuurslid

Eén bestuursfunctie is nog vacant. Het gaat om de functie van algemeen bestuurslid. Wanneer deze functie wordt opgevuld bestaat het bestuur uit het oneven ledenaantal van zeven, waardoor eventuele stemmingen goed kunnen verlopen.

Mediateam
Voorzitter Erwin stelde vervolgens het mediateam voor aan de aanwezige leden. Deze vrijwilligers zorgen er onder andere voor dat de socialmediakanalen en website worden voorzien van kwalitatieve content. Ook ondersteunen zij bij allerlei activiteiten van de Supportersclub.

Erwin sprak zijn waardering uit voor het werk van het mediateam. De aanwezigheid van deze groep vrijwilligers was één van de redenen voor de kersverse voorzitter om deze functie nog één keer op zich te nemen. Hij gaf vervolgens aan dat het harde werk van het mediateam ook meer beloond moet gaan worden in de vorm van meer zichtbaarheid en een stijging in het ledenaantal van de AFCA Supportersclub.

Nieuwe ereleden
De laatste benoeming van een erelid van de AFCA Supportersclub is al jaren geleden. Tot deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering waren dan ook alleen Bobby Haarms en Danny Blind erelid van onze vereniging. Het nieuwe bestuur vond dat Antoinette en Lola het verdienden om zich bij de andere ereleden te voegen.

Personen die zich gedurende lange tijd intensief hebben ingezet voor Ajax-supporters, kunnen worden voorgedragen als erelid. Erwin legde uit dat Antoinette en Lola voldoen aan dit criterium. Zo heeft Antoinette zich van 2002 tot 2018 ingezet als penningmeester van de AFCA Supportersclub. In al deze jaren is ze belangeloos in de weer geweest voor de Supportersclub, waardoor ze de titel ‘erelid’ meer dan verdiend heeft.

Ook Lola is een bekende verschijning binnen supporterskringen. Hij gaat al sinds 1969 (!) naar Ajax en is lang actief geweest voor het oude Supportershome, waarbij hij onder andere de functie van penningmeester bekleedde. Daarnaast heeft hij als bestuurslid een grote rol gespeeld bij de oprichting en eerste periode van de Onafhankelijke Fanclub Ajax, zoals de AFCA Supportersclub in haar eerste jaren heette. Deze inspanningen waren meer dan voldoende voor de benoeming tot erelid van de AFCA Supportersclub.

Door deze benoemingen zijn dit per 11 april 2023 de ereleden van de AFCA Supportersclub:

  • Bob (Bobby) Haarms †
  • Danny Blind
  • Antoinette
  • Lola

 
Meerjarenplan
Het nieuwe bestuur heeft de eerste hand gelegd aan een meerjarenplan voor de vereniging. Het bestuur gaat nog intensief overleggen over de concrete visie en invulling daarvan, maar enkele belangrijke speerpunten zijn alvast vastgesteld.

Zo moet de AFCA Supportersclub meer zichtbaar gaan worden voor de buitenwereld. Niet alles wat de vereniging momenteel doet is namelijk zichtbaar voor supporters. Ook moet de vereniging mee met de tijd, waarbij het belangrijk is om de actiebereidheid van voorheen terug te krijgen door middel van het samenbrengen van jong en oud.

Het bestuur wil ook meer gebruik gaan maken van het Supportershome. In het honk moeten net als voorheen weer activiteiten worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld thema-avonden. Het is namelijk zonde om deze mooie locatie enkel tijdens wedstrijddagen te benutten.

Vervolgens wil Erwin samen met het bestuur de uitdaging aangaan om het ledenaantal omhoog te brengen. Daarnaast gaf hij aan dat het symbolische contributiebedrag van een tientje per jaar geen drempel mag zijn. Voor dit kleine bedrag worden de belangen van fanatieke supporters behartigd. De invloed die de Supportersclub kan uitoefenen binnen de club mag nooit verloren gaan. De oproep van de voorzitter is dan ook: ‘moedig iedereen in je eigen groep ook aan om lid te worden!’

Na deze punten stond de nieuwe voorzitter nog even stil bij volgend kalenderjaar. In 2024 bestaat de AFCA Supportersclub namelijk 25 jaar. Dit mag niet onopgemerkt voorbij gaan, en hier gaat de vereniging dan ook absoluut aandacht aan besteden.

Ten slotte vertelde Erwin over de slogan van de AFCA Supportersclub. Vanaf 2006 luidde deze: ‘één Ajax!’, om de (gewenste) eenheid bij club en supporters te benadrukken. Het nieuwe bestuur introduceert een nieuwe slogan, om mee te gaan met de tijd. De nieuwe slogan van de AFCA Supportersclub luidt: ‘Ajax… meer dan alleen voetbal!’ Want dát is Ajax. Het is meer dan de negentig minuten die iedere wedstrijd telt. Fanatieke supporters zijn namelijk dagelijks met de club bezig. De nieuwe slogan vat dit kort en krachtig samen.

Sluit je aan

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!