Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verslag Algemene Ledenvergadering 3 maart

Vorige week werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het supportershome.

Allereerst werden de financiële cijfers over het afgelopen jaar besproken. De penningmeester gaf daarop een toelichting en de kascommissie keurde de cijfers goed. Het doel in 2020 is om het ledenbestand up-to-date te krijgen zodat het aantal storno’s drastisch teruggedrongen kan worden.

Er werd teruggeblikt op 2019 waarbij o.a. de demonstratie in Den Haag, het politieoptreden bij Ajax-Juventus en de realisatie van het supportershome aan de orde kwamen. Uiteraard kwamen de uitwedstrijden zonder Ajax-supporters tegen feyenoord en ado ook aan bod. Supporters van beide clubs zijn al jaren welkom in de Johan Cruijff ArenA maar andersom wil het, ondanks toezeggingen en een plan van aanpak, almaar niet lukken. De AFCA Supportersclub blijft achter de haalbaarheid van de plannen staan en weet zich daarin gesteund door de Ajax-directie. Ajax heeft bij de knvb opnieuw erop aangedrongen met alle partijen in overleg te gaan. De knvb-reglementen moeten immers nageleefd worden!

De AFCA Supportersclub participeert namens de ASD in de werkgroep ‘Deze man verdient een standbeeld’ ten behoeve van het standbeeld voor Johan Cruijff. In de zomer van 2018 is de inzamelingsactie van start gegaan en binnen drie maanden was het gewenste bedrag opgehaald. Het doel was binnen twee seizoenen het standbeeld te kunnen onthullen en dat gaat ook gebeuren. Binnenkort meer nieuws daarover. Verder kwamen we nog te spreken over onze website en de Social Mediakanalen. Deze vorm van communicatie is de afgelopen jaren sterk toegenomen en vele volgers weten onze kanalen steeds makkelijker te vinden. De bedoeling is om dit steeds verder uit te bouwen. Een gedegen marketingplan is hiervoor gemaakt en dat zal erbij moeten helpen onze achterban nog beter en sneller te kunnen informeren.

Op de ledenvergadering wordt er ook altijd vooruit gekeken. Wat kan men van de AFCA Supportersclub in 2020 verwachten?

Vanzelfsprekend blijven wij ook in 2020 een serieuze gesprekspartner voor de Ajax-directie. Regelmatig vinden er overleggen met hen plaats. Ook zijn wij altijd aanwezig bij de vooroverleggen van elke wedstrijd van ons aller Ajax en zien we daarbij erop toe dat de ticketprijzen aanvaardbaar en inzichtelijk blijven. Verder is en blijft de Ajax Supporters Delegatie (ASD) het platform voor overleg en communicatie binnen alle groeperingen supporters.

In 2020 zullen we overgaan tot het kopen van aandelen van AFC Ajax NV zodat we als AFCA Supportersclub de aandeelhoudersvergaderingen kunnen bijwonen en hiermee onze betrokkenheid en invloed vergroten. Ook zullen er weer leden voorgedragen worden voor de Vereniging AFC Ajax zodat steeds meer leden inspraak krijgen bij de Vereniging. Verder staat er een thema-avond op het programma. De plannen hiervoor worden uitgewerkt. Daarbij wordt ook dit jaar in de maand mei het F-Side Supporterstoernooi weer door de AFCA Supportersclub georganiseerd. Uiteraard met de vertrouwde tombola en een barbecue.

Tenslotte is het de AFCA Supportersclub aan gelegen zich in 2020 nog meer te laten zien. Wij zijn er voor alle (fanatieke) supporters en willen graag belangrijk zijn voor onze leden. Vanzelfsprekend willen we ons ledental verder uitbreiden zodat we nog belangrijker en invloedrijker kunnen worden. Nog geen lid? Word het dan snel! Ga naar onze website afcasc.nl en sluit je aan!

Sluit je aan

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!

SLUIT JE AAN

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!