Zoek
Sluit dit zoekvak.

Korte terugblik Algemene Ledenvergadering 2024

Algemene Ledenvergadering 2024

Vorige week vond de Algemene Ledenvergadering van de AFCA Supportersclub plaats. Tijdens de ALV blikten we terug op het afgelopen jaar. Zaken als de bestuursraad, het Ajax-shirt en onvriendelijk beleid naar (uit)supporters kwamen voorbij. Hierbij keken we naar onze rol en onze standpunten. Ook beantwoordden we de vele goede vragen van leden.

Vervolgens kwam het financieel jaaroverzicht aan bod, waar de inkomsten en uitgaven van onze vereniging werden toegelicht door de penningmeester. De kascontrolecommissie heeft deze goedgekeurd. De aanwezige leden verleenden decharge aan het bestuur.

Bestuurswisselingen

Hierna was het tijd voor enkele wijzigingen in het bestuur. Ric, Jacob en Gerard traden af als bestuurslid en werden bedankt voor hun vrijwillige inzet voor de AFCA Supportersclub. Lars werd voorgedragen als bestuurslid. Deze voordracht werd unaniem gesteund door de leden, waardoor hij officieel aangesteld is. Lars neemt de portefeuille communicatie over van Ric. Door deze bestuurswisselingen bestaat het bestuur per 5 maart uit de volgende personen: Erwin, Koster, Robert en Lars. Omdat dit geen oneven aantal is – wat gewenst is bij stemmingen – en het in onze ogen een te kleine samenstelling is, gaat het bestuur op zoek naar versterking.

Kerngroepen en stellingen

Ook werden onze nieuwe kerngroepen toegelicht. Deze kun je zien als commissies waarin bestuurders en vrijwilligers zich richten op een bepaald onderwerp. Denk aan ledenwerving of de organisatie van het F-Side toernooi.

Na deze uitleg volgden enkele stellingen. Deze legden wij voor aan onze leden, waarna mooie en waardevolle discussies volgden.

Contributiewijziging

Daarna stelde het bestuur een contributiewijziging voor: van € 10,- naar € 12,-. De huidige contributie is sinds de overgang naar de euro niet meer gestegen. Dat betekent dat de AFCA Supportersclub door de inflatie met hetzelfde geld veel minder kan doen dan ruim twintig jaar geleden. Het bestuur vindt het ook belangrijk om onze leden meer te kunnen bieden. Hierover later meer. De aanwezige leden snapten de noodzaak van contributieverhoging, en gingen hiermee akkoord. Onze voorzitter voegde hieraan toe dat je deze contributie eigenlijk moet zien als een donatie, waarmee bestuur en meewerkende leden zich op vrijwillige basis kunnen inzetten voor de belangen van Ajax-supporters. Daarnaast zijn er weinig verenigingen waar je voor slechts € 12,- per jaar lid bent. Dat is slechts één euro per maand.

Afsluiting

Na de rondvraag sloot de vergadering. Wij bedanken alle aanwezige leden voor de tijd en moeite die ze hebben genomen om aanwezig te zijn, vragen te stellen en mee te denken. Onze leden ontvangen op een later moment een uitgebreider verslag van deze avond.

Sluit je aan

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!

SLUIT JE AAN

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!