R.I.P. Bert Jan šŸ™šŸ¼

Voorheen nauw betrokken bij acties van AFCA SC, nu veel te vroeg en veel te jong uit het leven.Sterkte voor familie en vrienden!

Carlo Picornie

Vandaag is het 23 jaar geleden dat Carlo Picornie veel te vroeg van ons is afgenomen. Nooit vergeten! Nooit vergeven!