Het AFCA Bestuur

De AFCA Supportersclub heeft een bestuur dat wordt gevormd door een zestal, bestaande uit de volgende personen:

  • Jacob – voorzitter
  • Sander – secretaris
  • Gerard – penningmeester
  • Robbie – bestuurslid supporterszaken
  • Said – bestuurslid supporterszaken
  • Ric – bestuurslid juridische zaken

 

Het bestuur vergadert minimaal één keer per maand en heeft regelmatig overleg met afgevaardigden van andere groeperingen binnen en buiten de club. Het doel van het bestuur is o.a. de Supportersclub te vertegenwoordigen, aan te schuiven bij wedstrijdoverleggen, supportersgerelateeerde problemen aan te kaarten bij Ajax en een duidelijk communicatie naar de achterban.

Naast het bestuur is er een grote groep meewerkende leden actief. Zij ondersteunen het bestuur en zijn essentieel in het draaiende houden van de Supportersclub. Hun werkzaamheden bestaan o.a. uit het updaten van social media, het notuleren bij vergaderingen en het bedenken van ludieke acties.

De AFCA Supportersclub draait geheel op vrijwilligers. Zowel de bestuursfuncties als die van de meewerkende leden zijn onbetaald.